Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021 rok

PDFSKM_28722010309490.pdf (339,90KB)

       

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty 

Ośrodek Pomocy Społecznej [nazwa OPL] z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022. 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: 

Pomoc żywnościowa trafiła do 325 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa opolskiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 325 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących: 

Wersja XML